Khách hàng & đối tác

Danh sách khách hàng, đối tác của XBOXTECH.VN

Truyền thông, công nghệ và dịch vụ.

Dịch vụ thiết kế, lên kế hoạch, chạy thực tế bài bản hiệu quả.
Out source website
Thiết kế, phát triển website.
Agency media
Độc quyền quản lý và khai thác KOL, Influencers.
Content Marketing Social
Xây dựng, Triển khai chiến dịch quảng bá và truyền thông cho sản phẩm

Clients review

THANH TUNG
Developer
TRUNG HIEU
Developer
DINH TUAN
Developer